januari 2021

7
Informatiesessie Raad (Digitaal via Starleaf)
20:00 - 22:00

In verband met het corona virus wordt de Informerende bijeenkomst voor de raad digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.

Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

14
Raad (digitaal)
20:00 - 23:00

Deze vergadering gaat niet door

21
Informatiesessie Raad (Digitaal via Starleaf)
20:00 - 22:00

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verschoven naar 28 januari. De IB wordt gehouden na de raadsvergadering. Naar verwachting rond 21.00 uur.

28
Raad (Digitaal via Starleaf)
20:00 - 21:00

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.

Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden
gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier
kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan
gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per
email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per
email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst

Informatiesessie Raad (Digitaal via Starleaf)
21:00 - 22:30

In verband met het corona virus wordt de vergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.

Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.
Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden
gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier
kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan
gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per
email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per
email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst