Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het kan zijn dat u iets onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen. Als u een brief of een e-mail wilt sturen aan alle raadsleden, stuur deze dan naar griffie@aaenhunze.nl.


De medewerkers van de griffie brengen deze dan onder de aandacht van de raadsleden.


Onder 'wie is wie' staan de e-mailadressen van alle raadsleden, zodat u de raadsleden ook afzonderlijk een mail kunt sturen.

Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat van de raadsvergadering?


U kunt op twee manieren gebruik van maken uw spreekrecht:
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw inspraakreactie schriftelijk per mail kenbaar te maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de website van de gemeente Aa en Hunze, zodat iedereen hier kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken tijdens de digitale raadsvergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadsvergadering aan de griffie doorgeven.


Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht of heeft u nog vragen?
U kunt contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0592) 267705 en (0592) 267706 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl.

U kunt de vergadering van de gemeenteraad live en achteraf bekijken via de website van de gemeente Aa en Hunze.


Onder "Kalender" kunt u een datum kiezen en hier kunt u live een vergadering volgen of een gehouden vergadering terugzien.


Onderstaand treft u een link aan naar de live uitzendingen van de vergaderingen.

De gemeenteraad werkt papierloos. De raadsleden ontvangen de agenda en vergaderstukken via een vergaderapplicatie iBabs Pro.


Deze kunt u ook gratis gebruiken om de openbare vergaderstukken van de raadsvergaderingen en informerende bijeenkomsten te lezen.


iBabs Pro is te downloaden vanuit de app stores. Daarnaast kunt u via uw browser inloggen op de website www.ibabs.eu (zie onderstaande link).


Om in te loggen gebruikt u de onderstaande gegevens:
- sitenaam: aaenhunze
- e-mailadres: burger (alleen dit woord, e-mailadres is niet nodig)
- wachtwoord: burger

De raadsleden van een politieke partij vormen samen een fractie. Deze fracties hebben regelmatig fractievergaderingen om hun werkzaamheden voor te bereiden.
Hierbij geven de fracties ook de gelegenheid aan inwoners om langs te komen . Op die manier kunt u ook een onderwerp onder de aandacht brengen van de raadsleden.  Als u op bezoek wilt bij de fracties neem dan even contact op met de raadsleden onder "wie is wie". Daarnaast kunt u contact opnemen met de secretariaten van de verschillende fracties. Dit kan via de onderstaande e-mailadressen:
Gemeentebelangen: secretariaat@gbaaenhunze.nl
VVD: vvdaaenh@gmail.com
PvdA: aahunze@pvda.nl
GroenLinks: aaenhunze@groenlinks.nl
D66: fractie@d66aaenhunze.nl
CDA: kannet1989@gmail.com

Regelmatig krijgt de gemeenteraad verzoeken om op werkbezoek te komen. Instellingen, organisaties of inwoners ontvangen dan de raadsleden om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Werkbezoek zijn zeer geschikt om de raadsleden ter plekke te laten kijken naar een onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen.


Wilt u een werkbezoek organiseren?
U kunt contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0592) 267705 en (0592) 267706 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl.

Het kan zijn dat u een voorstel hebt waarover u graag de mening van de raad wilt weten. Dat wordt een burgerinitiatief genoemd. Het is wel belangrijk dat u hiervoor een uitgewerkt voorstel heeft waarover de raad kan besluiten.


Wilt u meer informatie over het burgerinitiatief?
U kunt contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0592) 267705 en (0592) 267706 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl.