Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiesessie Raad

woensdag 23 juni 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Rikus Harms
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering
.U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 17.00 uur op de vergaderdag uw inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de digitale raadsvergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 17.00 op de vergaderdag per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag het onderwerp waarover u het woord wilt voeren en uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale raadvergadering.

Uitzending

Agendapunten

(Voorlopige) planning
Informatiesessie raad: 24 juni
Opiniërend: 9 september
Besluitvorming: 23 september

Voorgesteld besluit

++Opmerking met betrekking tot de informatiesessie raad op 23 juni (toegevoegd op 15 juni 2021): ++
‘Er zijn geen stukken toegevoegd die u voorafgaand aan de informatiesessie over dit onderwerp kunt lezen. De reden is dat de definitieve rapportage nog niet is afgerond. Op dinsdagavond 22 juni vindt de laatste projectgroep vergadering plaats en wordt de definitieve rapportage besproken. Op 23 juni informeren we u over de resultaten van het onderzoek aan de hand van een presentatie van LindHorst huisvestingsadviseurs.’

24 juni: bijeenkomst Participatie.
23 september opiniërend en 7 oktober besluitvormend:
- Participatiebeleid en participatieverordening

Voorgesteld besluit

In deze informatiesessie over Participatie wordt de raad aan de hand van de notitie 'Vertrekpunten participatie' meegenomen in het onderwerp en in het vervolgproces.

01:48:22 - 02:22:39 - Marrije van Beilen