Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiesessie Raad

woensdag 7 april 2021

20:00 - 22:00

Locatie
digitaal via Starleaf
Voorzitter
mevrouw Cora Kuiper
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de vergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.
Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden
gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier
kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan
gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per
email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per
email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst

Uitzending

Agendapunten

26 januari behandeld in het College
ter inzage tot 18 maart
in de informatiesessie raad van 8 april
opinierend in raad van 29 april
Besluitvormend in raad 20 mei

Voorgesteld besluit

1.    Nu er geen zienswijzen zijn ontvangen; Vaststellen van de geactualiseerde Nota         bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart (de nota heeft tot            18 maart 2021 ter inzage gelegen).
2.    Het college te mandateren voor het tussentijdse wijzigingen zoals aanvullende eisen         voor bijvoorbeeld nieuwe stoffen en overige kleinschalige aanpassingen.
3.    Het college te mandateren voor het accepteren van bodemkwaliteitskaarten van         andere gemeenten of regio’s als wettig bewijsmiddel.
4.    Het college verzoeken om in de in de lijn van voorstel 3 de volgende         bodemkwaliteitskaart in ieder geval alvast te accepteren als wettig bewijsmiddel:
            a. Waterbodemkwaliteitskaart PFAS Waterschappen Hunze en Aa’s en             Noorderzijlvest, 7 januari 2020, kenmerk 457324.100, definitief revisie 00.
            b. Provincie Groningen, Actualisatie Regionale Bodemkwaliteitskaart, 14 april 2020,             kenmerk 0434037.100, definitief revisie 02.