Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 2 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten

Voorzitter
A.W. Hiemstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze Begrotingsvergadering. 
  Iedereen is aanwezig, er zijn geen afmeldingen.

 2. 2

  Besluit

  Er hebben zich geen inwoners gemeld voor het inspreekrecht.

 3. 3

 4. 4

  Besluit

  Er zijn door de VVD vragen ingediend voor het vragenhalfuur over Drugs en Ondermijning. De vragen worden door de portefeuillehouder beantwoord. Hij zegt toe dat er meer onderzoek zal worden gedaan om meer inzicht te krijgen in de problematiek. Hij stelt voor om de uitkomsten hiervan te bespreken in een Informerende Bijeenkomst.


  De volgende schriftelijke vragen zijn beantwoord:


  · Vragen van het CDA over de verkoop Vaart 11 in Gasselternijveen.
  Er zijn geen aanvullende vragen over de beantwoording.


  Er zijn openstaande vragen van de fractie van D66 over 
  Deze zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

 5. 5

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. 6

  De begroting is digitaal te benaderen via https://aaenhunze.begrotingsapp.nl/begroting-2024

  Besluit

  Er wordt gestart met de Algemene beschouwingen op volgorde van fractiegrootte.
  Na de Algemene Beschouwingen wordt de eerste termijn van de begroting behandeld aan de hand van de verschillende pijlers in de begroting. Het gaat om de volgende pijlers: 1. Bestuur en Samen doen 2. Samen Leven,
  3. Duurzaamheid en Economie 4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen,
  5. Middelen en ondersteuning
   In de Begrotingsraad op donderdag 9 november wordt de vergadering vervolgd met de tweede termijn en daarna volgt de besluitvorming. 
  Tot op heden zijn er drie amendementen en 12 moties aangekondigd.

 7. 7

  Besluit

  De voorzitter schorst de vergadering. Volgende week donderdag wordt de vergadering vervolgt met de tweede termijn en de besluitvorming.